День: 19.05.2020

ЖАСОРАТЛИ БЎЛИШНИ ЮРТБОШИМИЗДАН ЎРГАНАЙЛИК!

Кексаларнинг «Яхши-ёмон кунингга шукр қилиб яша, бу Яратганнинг сенга берган синовидир» деган гапларини кўп эшитганмиз. Ҳозир ўйлаб қарасам, бу иборанинг асл маъносини ҳар биримиз бугун юрак-юрагимиздан ўтказаяпмиз. Мустақилликка эришганимизнинг дастлабки йилларида ҳаётимизда юзага келган мураккаб иқтисодий қийинчиликларни ҳисобга олмаганда шу ўтган йиллар оралиғида бугунгидек оғир синовларга дуч ... »